กฎหมายควบคุมอาคาร

พระราชบัญญัติ


กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ


  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) – ระบบป้องกันอัคคีภัย, ห้องน้ำและห้องส้วม, ระบบการจัดแสงสว่างและระบายอากาศ, ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองกรณีฉุกเฉิน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ที่ยังใช้บังคับ

อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 


กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ (ไม่รวมเรื่องอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งโดยเฉพาะ)

ดู กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ที่ยังใช้บังคับทั้งหมด คลิกที่นี่ (ไม่รวมเรื่องอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งโดยเฉพาะ)


กฎกระทรวงควบคุมอาคารอื่นๆ  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) – หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ปรับปรุงระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคาร  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) เพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2530)
    – หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร


ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
ประกาศกรุงเทพมหานคร ระเบียบกรุงเทพมหานคร และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร


 

ขอบคุณที่มา :
[1] http://asa.or.th

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *